نظر شهرندان تبریزی در مورد نحوه فعالیت شهرداری تبریز در اجرای پروژه‌های شهری و ترافیکی

نظر شهرندان تبریزی در مورد نحوه فعالیت شهرداری تبریز در اجرای پروژه‌های شهری و ترافیکی

 

گزارشی از نظرات شهروندان تبریزی در مورد سرعت اجرای  پروژه‌ها توسط شهرداری تبریز در سال جاری را ببینید.

 

گزارش: فلور پاسبانی