سون خبر- امروزه حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شهرها است و به ویژه تبریز یکی از شهرهایی است که جمعیت بزرگی از حاشیه‌نشینان را در خود جا داده است.

سون خبر- امروزه حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شهرها است و به ویژه تبریز یکی از شهرهایی است که جمعیت بزرگی از حاشیه‌نشینان را در خود جا داده است.

 

گزارش تصویری سونن خبر را از محلات حاشیه نشین تبریز ببینید. _مجموعه دوم)

  • منبع خبر : سون خبر