مخاطب سون خبر با ارسال فیلمی از محوطه تاریخی گنبد سلطانیه زنجان نسبت به ساخت سرویس بهداشتی در محوطه تاریخی این گنبد انتقاد کرده است. این مخاطب معتقد است باید نسبت به رعایت حریم آثار و ابنیه تاریخی توجه و دقت بیشتری شود.  

مخاطب سون خبر با ارسال فیلمی از محوطه تاریخی گنبد سلطانیه زنجان نسبت به ساخت سرویس بهداشتی در محوطه تاریخی این گنبد انتقاد کرده است.

این مخاطب معتقد است باید نسبت به رعایت حریم آثار و ابنیه تاریخی توجه و دقت بیشتری شود.

 

  • منبع خبر : سون خبر