شهروند تبریزی با ارسال تصاویری از خیابان شهریار ولی‌عصر تبریز به سون خبر که در حوزه شهرداری منطقه یک است، تقاضای رسیدگی به مشکلات این خیابان را کرده است. این شهروند از نحوه طراحی و اجرای خیابان و کمبود محل پارک در خیابان شهریار انتقاد کرده است.

شهروند تبریزی با ارسال تصاویری از خیابان شهریار ولی‌عصر تبریز به سون خبر که در حوزه شهرداری منطقه یک است، تقاضای رسیدگی به مشکلات این خیابان را کرده است. این شهروند از نحوه طراحی و اجرای خیابان و کمبود محل پارک در خیابان شهریار انتقاد کرده است.

  • منبع خبر : سون خبر