شهروند تبریزی با ارسال تصاویری از محوطه عمارت تاریخی بلدیه تبریز، نسبت به تبدیل شدن این محوطه به پارکینگ انتقاد کرده است و می‌گوید: «از شورای شهر و شهردار تبریز انتظار داریم هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.»  

شهروند تبریزی با ارسال تصاویری از محوطه عمارت تاریخی بلدیه تبریز، نسبت به تبدیل شدن این محوطه به پارکینگ انتقاد کرده است و می‌گوید: «از شورای شهر و شهردار تبریز انتظار داریم هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.»

 

?

?

  • منبع خبر : سون خبر