توصیه می‌شود قبل از سفر به عراق در روزهای پیاده‌روی اربعین چک‌لیستی تهیه کرده و از برداشتن وسایل مورد نیاز برای سفر اطمینان حاصل کنید.   ما در این اینفوگرافیک سعی کرده‌ایم ضروری‌ترین وسایل مورد نیاز را برای راهنمایی بیشتر شما درج کنیم

توصیه می‌شود قبل از سفر به عراق در روزهای پیاده‌روی اربعین چک‌لیستی تهیه کرده و از برداشتن وسایل مورد نیاز برای سفر اطمینان حاصل کنید.

 

ما در این اینفوگرافیک سعی کرده‌ایم ضروری‌ترین وسایل مورد نیاز را برای راهنمایی بیشتر شما درج کنیم

  • منبع خبر : سون خبر