شهردار تبریز و مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از باغات باقیمانده در سطح شهر تبریز بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، در پی تصویب شورای اسلامی شهر و تایید شهردارتبریز مبنی بر نامگذاری سال جدید به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی شهری، صبح امروز ایرج شهین باهر […]

شهردار تبریز و مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از باغات باقیمانده در سطح شهر تبریز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، در پی تصویب شورای اسلامی شهر و تایید شهردارتبریز مبنی بر نامگذاری سال جدید به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی شهری، صبح امروز ایرج شهین باهر و مسعود برزگر جلالی از باقیمانده باغات باقیمانده تبریز بازدید کردند.
بر اساس این گزارش، بازدید مذکور با هدف تملک و احیای خاطره باغ شهر تبریز صورت گرفته است.
لازم به ذکر است تبریز در گذشته ای نه چندان دور، به علت وجود باغهای سبرسبز و بیشمار در تمامی مناطق شهر، به نام باغ شهر مشهور بود، لیکن در حال حاضر و به دلیل اعمال برخی سیاستهای غیرکارشناسی و نادرست در حوزه ساخت و سازهای شهری، میزان اندکی از این باغ ها باقیمانده و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد با تملک این باغها، باردیگر نام و خاطره باغ شهر تبریز را در اذهان تداعی کند.