زنجان ۴۰ درصد از زیتون ایران را پوشش می دهد 20 مهر 1401

زنجان ۴۰ درصد از زیتون ایران را پوشش می دهد

رئیس شورای ملی زیتون ایران گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از زیتون ایران را استان زنجان پوشش می دهد و از نظر کیفیت رتبه اول را دارد.

زنجان
چیزی یافت نشد !