رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌ شرقی گفت: با شرایط به وجود آمده در حوضه دریاچه ارومیه و بحران آن، توسعه بیابان در این منطقه قابل مشهود است‌. اگر یک روز گفته می‌شد که آذربایجان شرقی روزی تبدیل به بیایان می‌شود، کسی باور نمی‌کرد اما امروز می‌بینیم که در حوضه دریاچه ارومیه، بیایان وجود دارد.

به گزارش سون خبر، اکبر فتحی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به محدودیت‌ منابع آب و خاک که تهدید کننده کشاورزی امروز است، گفت: این وضعیت در بحران دریاچه ارومیه دیده شده و حوضه آبریز این دریاچه که ۵۰ درصد محصولات کشاورزی استان را تامین می‌کند، امروز با بحران شدید کم آبی رو به رو است اما علی رغم این محدودیت‌ها، بخش کشاورزی مجبور است تا غذای موردنیاز جامعه را تامین کند.

فتحی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی بیابان زدایی، اظهار کرد: با شرایط به وجود آمده در حوضه دریاچه ارومیه و بحران آن، توسعه بیابان در این منطقه قابل مشهود است‌. اگر یک روز گفته می‌شد که آذربایجان شرقی روزی تبدیل به بیایان می‌شود، کسی باور نمی‌کرد اما امروز می‌بینیم که در حوضه دریاچه ارومیه، بیایان وجود دارد.

وی با بیان این‌که بیابان زایی در اثر عدم استفاده متوازن از مراتع و جنگل روز به روز در حال گسترش است، گفت: مجموعه منابع طبیعی در حوزه بیایان زدایی، بوته کاری و درختکاری فعالیت‌های مهمی انجام داده که یکی از طرح‌های ماندگار این اداره کل در راستای احیای دریاچه ارومیه و بوته کاری در این حوضه بوده است.