طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار تبریز، رضا خلیلی به عنوان سرپرست جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش سون خبر، رضا خلیلی دارای دکتری برنامه ریزی شهری از مدیران باتجربه شهرداری تبریز است که در سوابق خود مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری و رئیس مرکز عملی کاربردی شهرداری تبریز را دارد.

امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تبریز ضمن معارفه خلیلی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری، از زحمات بهرام روشنی در مدت تصدی این سمت قدردانی به عمل آمد.

یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری جدید تبریز، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای پیشبرد پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و … است که سازمان سرمایه گذاری به عنوان سازمان متولی، نقش مهمی در تحقق این رویکرد می تواند داشته باشد.