به گزارش سون خبر، تنها خانه تاریخی بجای مانده در خیابان مارالان تبریز امروز به دست سوداگران املاک‌ساز کوبیده و زدوده و روبیده شد. این بنای تاریخی که از دیرینگی چند صد ساله برخوردار بود، خانه طاهره کوزه‌گرانی نام داشت. مسئولین میراث فرهنگی استان تا کنون در مورد این فاجعه واکنشی نداشته اند.

به گزارش سون خبر، تنها خانه تاریخی بجای مانده در خیابان مارالان تبریز امروز به دست سوداگران املاک‌ساز کوبیده و زدوده و روبیده شد.

این بنای تاریخی که از دیرینگی چند صد ساله برخوردار بود، خانه طاهره کوزه‌گرانی نام داشت.

مسئولین میراث فرهنگی استان تا کنون در مورد این فاجعه واکنشی نداشته اند.